Zapytaj eksperta

Zarejestruj się lub zaloguj aby zadać pytanie.

Nasz zespół ekspertów

Małgorzata Łoskot

Pedagog specjalny, socjoterapeuta. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pracuje jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny” oraz autorką cyklu artykułów „Szkoła dla rodziców”.

Zenon Decyk

Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kursu kwalifikacyjnego dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, egzaminator OKE w zakresie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej, wicedyrektor – konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania matematyki, nauczyciel akademicki. Od 10 lat prowadzi zajęcia z prawa oświatowego i organizacji i zarządzania oświatą na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych.