Tag: ustawa

119. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1323)
 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1320)
 
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1312)
 
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239)
 
114. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 32)