Tag: karta nauczyciela

119. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1323)
 
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239)
 
114. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 32)
 
Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 144, poz. 1615)
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1404)