Księgarnia

Produkty - wszystkie

Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość. Rozwój mowy i języka. Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość. Rozwój mowy i języka. Matematyka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.
Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość Karty do samodzielnej pracy w domu
Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Świetlica Szkolna
Sposoby na trudne zachowania uczniów Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych
Sportowe zabawy przedszkolaków. Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne i gimnastyczne. Festyny, zawody, spotkania z rodzicami
Sportowe zabawy przedszkolaków. Zabawy ruchowe