Księgarnia

Produkty - Szkoła

Uczeń zdolny - metody pracy
Przemoc w szkole Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja.
 Portfolio zawodowe Planowanie kariery. Testy i karty pracy.
Ćwiczenia w pisaniu dla klas I-III. Redagowanie tekstów
Ćwiczenia ortograficzne dla klas I-III cz.1
Matematyka w klasach I-III. Geometria
Ćwiczenia w czytaniu dla klas I-III Od sylabizacji po czytanie ze zrozumieniem
Ćwiczenia w pisaniu dla klas I-III. Grafomotoryka i pisanie