Księgarnia

Produkty - Książki

Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu
Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Jak wspomagać rozwój przedszkolaka. Wspomaganie rozwoju myślenia dziecięcego i kompetencji matematycznych
Matematyka w klasach I-III. Geometria
Jak wspomagać rozwój przedszkolaka. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego
Ćwiczenia w pisaniu dla klas I-III. Redagowanie tekstów
Ćwiczenia ortograficzne dla klas I-III cz.1
Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków Liczenie i rachowanie. Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości. Myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów