Zamieszczany na naszych stronach poradnik opiekuna stażu przygotowaliśmy z myślą o nauczycielach, którzy sprawują bądź będą sprawować funkcję opiekuna. Wraz z powstaniem stopni awansu zawodowego i zachodzącymi zmianami w przepisach prawa oświatowego, pojawiają się coraz to nowsze opracowania, jednak mało miejsca poświęca się właśnie roli opiekuna stażu. A przecież opiekun stażu ma przed sobą niezwykle odpowiedzialne zadanie. Dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole jest przewodnikiem, mentorem.

Mamy nadzieję iż przedstawione tu opracowania oraz dokumenty pozwolą Państwu na zorientowanie się w całości procedury oraz będą przydatne podczas Państwa pracy.

Dokumenty opracowane zostały w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. Jednak proszę pamiętać, że przedstawione dokumenty są propozycją a nie obowiązującymi powszechnie wzorami. Mają one posłużyć jako pomoc w prowadzeniu własnej dokumentacji.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Jeśli Państwo będziecie się chcieli podzielić z nami swoimi uwagami zapraszamy do kontaktu.

Redakcja

 


Powrót | Do góry