Poniżej przedstawiamy Państwu ważniejsze informacje dotyczące awansu nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. Informacje te zostały opracowane przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).


 
Mamy nadzieję, że przedstawione tu opracowania oraz dokumenty pozwolą Państwu na zorientowanie się w całości procedury oraz będą przydatne podczas Państwa pracy.


Dokumenty te zostały opracowane na podstawie obowiązującego prawa oświatowego oraz dzięki uprzejmości wielu osób - użytkowników portalu Literka.pl. Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tworzenia tych stron, za wkład pracy i czasu przy ich aktualizacji.

Są to tylko i wyłącznie propozycje dotyczące pewnych rozwiązań i nie należy ich traktować jako obowiązujących wzorów.

Każde z kuratoriów i każda z komisji może stosować własne wzory poszczególnych dokumentów. Jednakże przedstawienie Państwu nawet propozycji pewnych rozwiązań powinno pozwolić lepiej się zorientować w procedurach awansu.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Jeśli będą Państwo chcieli podzielić się z nami swoimi uwagami, zapraszamy do kontaktu.

Redakcja

 

Jak przygotować teczkę awansu zawodowego? – Zobacz nasz poradnik wraz z kompletem dokumentacji na płycie CD


Powrót | Do góry