Aktualności

Filtruj listę

Data:

Pedagogizacja rodziców
07 kwiecień 2002
Ocena: brak

„Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania” (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 1997 r, art. 48, ust. 1)

Czytaj dalej
Sprawy dyscyplinarne w oświacie poza kontrolą
01 styczeń 1970
Ocena: brak

Rodzic wnioskujący o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela nie jest informowany o jego wynikach.

Czytaj dalej