Aktualności

Filtruj listę

Data:

Komentarz – w sprawie zmian w ramowych planach nauczania od 1 września 2020 r.
10 sierpień 2020
Ocena: brak

 Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będą obowiązywać zmiany dotyczące ramowego planu nauczania, w którego programie znajdą się tematy poświęcone istotnym problemom społecznym. Zagadnienia będą również dotyczyły programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, dla którego dodatkowo przygotowano zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy. 

Czytaj dalej
Komentarz – projekty zmian ustaw: Prawo oświatowe oraz Karta Nauczyciela, procedowanych aktualnie w Sejmie RP lub będących na etapie konsultacji.
10 sierpień 2020
Ocena: brak

 Obecnie trwają prace nad projektami zmian ustaw dotyczących Prawa oświatowego i Karty Nauczyciela. Przewidziane są poprawki w sprawie edukacji domowej, działalności organizacji i stowarzyszeń, które planują realizować swój program w placówce oraz zwiększeniu wpływu rodziców na proces kształcenia dzieci. W projektach znajdują się również informacje na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.  

Czytaj dalej
Komentarz – obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 czerwca 2020
23 czerwiec 2020
Ocena: brak

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215):

1 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 571 ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. weszła w życie 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Czytaj dalej