Księgarnia

Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość. Rozwój mowy i języka. Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość. Rozwój mowy i języka. Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  • Cena (netto): 132,86 zł
  • Stara cena: 142,56 zł
  • Cena (brutto): 138,60 zł
  • Stara cena: 149,90 zł
Dodaj do koszyka Pobierz fragment

Opis produktu:

Pakiet zawiera ćwiczenia i karty pracy z obszarów:

  • szeroko rozumianej problematyki zaburzeń neurodynamiki i przeznaczone są dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dla dzieci nieśmiałych,
  • problematyki zaburzeń rozwoju mowy i języka,
  • trudności w uczeniu się matematyki.

Przejrzystość oraz wysoki poziom merytoryczny zamieszczonego materiału sprawiają, że zeszyty stanowią doskonałe narzędzie do wykorzystania w treningu zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego, zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwoju umiejętności matematycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zeszyty świetnie nadają się do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.