Księgarnia

Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

  • Cena (netto): 132,86 zł
  • Stara cena: 142,56 zł
  • Cena (brutto): 138,60 zł
  • Stara cena: 149,90 zł
Dodaj do koszyka Pobierz fragment

Opis produktu:

Przejrzystość oraz wysoki poziom merytoryczny zamieszczonego materiału sprawiają, że zeszyty stanowią doskonałe narzędzie do wykorzystania w treningu zaburzeń koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz orientacji przestrzennej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową.

Zeszyty świetnie nadają się do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Kup 3 książki w pakiecie i zaoszczędź 20 złotych!

W książce:

  • karty pracy
  • ćwiczenia

Irena Sosin - psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta, psychoedukator, specjalista w zakresie diagnozy i terapii psychopedagogicznej, wieloletnia praktyka kliniczna. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, kierownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CWRO, przewodnicząca Warszawskiego Oddziału nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Dane szczegółowe:

Autorzy: Redaktor prowadząca: Irena Sosin

Format: A4

Ilość stron: 280

Kategoria główna: Dla nauczyciela

Typ produktu: Książki

Numer produktu: 3710


Każdą z książek możesz kupić również osobno.

W skład pakietu wchodzą książki: