Księgarnia

Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe. Funkcje wzrokowe. Grafomotoryka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.

Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe. Funkcje wzrokowe. Grafomotoryka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.

  • Cena (netto): 85,24 zł
  • Stara cena: 85,44 zł
  • Cena (brutto): 89,50 zł
  • Stara cena: 89,70 zł
Dodaj do koszyka Pobierz fragment

Opis produktu:

Ćwiczenia i karty pracy proponowane w tym pakiecie zawierają materiał z obszaru percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej, analizy
i syntezy słuchowej sylab, słów oraz pseudosłów, pamięci słuchowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej oraz trudności grafomotorycznych. Są uzupełnieniem treści znajdujących się w książkach do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Jasno pogrupowane i oznakowane poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej, tym, które mają nasilone trudności
w uczeniu się czytania i pisania oraz tym, u których trudności te utrzymują się.

Zeszyty są przeznaczone do samodzielnej pracy w domu, niezbędnej, by utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności. Przejrzystość oraz wysoki poziom merytoryczny zawartego materiału sprawiają, że książki stanowią profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica lub opiekuna pracującego z uczniem.

  • 57 ćwiczeń,
  • 155 kart pracy do samodzielnej pracy w domu.

Irena Sosin - psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta, psychoedukator, specjalista w zakresie diagnozy i terapii psychopedagogicznej, wieloletnia praktyka kliniczna. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, kierownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CWRO, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Dane szczegółowe:

Autorzy: Redaktor prowadząca: Irena Sosin

Format: A4

Ilość stron: 188

Kategoria główna: Dla nauczyciela

Typ produktu: Książki

Numer produktu: 3709


Każdą z książek możesz kupić również osobno.

W skład pakietu wchodzą książki: