Księgarnia

Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków Liczenie i rachowanie. Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości. Myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów

Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków Liczenie i rachowanie. Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości. Myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów

  • Cena (netto): 57,52 zł
  • Cena (brutto): 60,40 zł
Dodaj do koszyka

Opis produktu:

52 propozycje zabaw i zadań, a dodatkowo karty pracy, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci trzy- i czteroletnich: liczenia i rachowania, cech wielkościowych i porównywania wielkości, myślenia przyczynowo-skutkowego i rozwiązywania problemów.

Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole!

Scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie. W każdej z książek zawarto propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy).

Gwarancją najwyższej jakości materiałów i pełnej zgodności z najnowszymi wytycznymi MEN są redaktorzy publikacji: Małgorzata Skura i Michał Lisicki.

Liczenie i rachowanie – podstawą nauki liczenia i rachowania jest stosowanie reguły jeden do jednego. Stosując ją dzieci sprawdzają, czego lub kogo jest więcej/mniej/tyle samo. Mogą porównywać liczebności zbiorów, nie posługując się liczbami. Umiejętności te są dziecku niezbędne dla nauczenia się rachowania, zrozumienia pojęcia liczby, radzenia sobie z zadaniami z treścią, a także z różnymi sytuacjami problemowymi. 

Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości – dzieci klasyfikują przedmioty ze względu na wielkość, długość i wysokość, porównują również odległości. Takie kompetencje są niezbędne przedszkolakom dla dostrzegania cechy obiektu, posługiwania się myśleniem przez analogię, zrozumienia różnych miar, lepszego radzenia sobie z klasyfikowaniem.

Myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów – dzieci uczą się określać, co było najpierw, a co potem (ciąg zdarzeń), określają warunki niezbędne do zaistnienia danego zdarzenia, rozwiązują problemy, które wymagają zastosowania pewnych, określonych narzędzi. Kompetencje te są potrzebne przedszkolakom dla zrozumienia zależności między skutkiem a przyczyną, przyswojenia pojęć matematycznych, radzenia sobie z zadaniami z treścią, a także różnymi problemami.

dr Małgorzata Skura – pedagog-terapeuta, autorka programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia; ekspertka MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego; kilka lat była zastępcą Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji.

 Michał Lisicki – psycholog kliniczny, autor programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia; wychowawca i terapeuta; ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego

Dane szczegółowe:

Autorzy: Redakcja: Małgorzata Skura, Michał Lisicki

Format: A4

Ilość stron: 80

ISBN: 978-83-8014-019-6

Kategoria główna: Przedszkole

Typ produktu: Książki

Numer produktu: 370073