Księgarnia

Myślenie matematyczne.Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków Klasyfikowanie. Orientowanie się w przestrzeni. Rytmy. Serie

Myślenie matematyczne.Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków Klasyfikowanie. Orientowanie się w przestrzeni. Rytmy. Serie

  • Cena (netto): 57,52 zł
  • Cena (brutto): 60,40 zł
Dodaj do koszyka

Opis produktu:

44 propozycje zabaw i zadań, a dodatkowo karty pracy oraz karty demonstracyjne, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci trzy- i czteroletnich: klasyfikowania, orientowania się w przestrzeni, rytmów i serii.

Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole!

Scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie. W każdej z książek zawarto propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy).

Gwarancją najwyższej jakości materiałów i pełnej zgodności z najnowszymi wytycznymi MEN są redaktorzy publikacji: Małgorzata Skura i Michał Lisicki.

Klasyfikowanie – porządkowanie obiektów według jednej lub kilku cech. Przedszkolaki uczą się opisywać cechy obiektów, tworzą kolekcje. Takie kompetencje są potrzebne dzieciom dla zrozumienia sposobów, w jaki uporządkowana jest rzeczywistość wokół dziecka, przyswojenia różnych pojęć, hierarchii klas, poszerzenia słownika, zrozumienia różnych pojęć matematycznych. 

Orientowanie się w przestrzeni – wskazywanie i nazywanie kierunków od siebie, drugiej osoby, przedmiotu, na kartce papieru i rysunku. Takie kompetencje są potrzebne dzieciom dla lepszego rozumienia położenia obiektów w przestrzeni, komunikowania się z innymi, uczenia się czytania i pisania, rozumienia względności spostrzeżeń, rozwoju myślenia, w tym rozumowania operacyjnego.

Rytmy – dostrzeganie i kontynuowanie sekwencji rytmicznych stanowi podstawę do orientowania się w czasie, zrozumienia reguł matematycznych, nauki geometrii i efektywniejszego uczenia się.

Serie – porządkowanie obiektów według narastającej cechy, odwzorowywanie i układanie prostych serii jest niezbędne do nauki arytmetyki.

dr Małgorzata Skura – pedagog-terapeuta, autorka programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia; ekspertka MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego; kilka lat była zastępcą Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji.

Michał Lisicki – psycholog kliniczny, autor programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia; wychowawca i terapeuta; ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego.

Dane szczegółowe:

Autorzy: Redakcja: Małgorzata Skura, Michał Lisicki

Format: A4

Ilość stron: 76

ISBN: 978-83-8014-018-9

Kategoria główna: Przedszkole

Typ produktu: Książki

Numer produktu: 370072