Księgarnia

Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków Orientowanie się w przestrzeni. Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości. Miary

Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków Orientowanie się w przestrzeni. Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości. Miary

  • Cena (netto): 48,52 zł
  • Cena (brutto): 50,95 zł
Dodaj do koszyka Pobierz fragment

Opis produktu:

59 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy oraz kart demonstracyjnych, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci cztero- i pięcioletnich: orientowania się w przestrzeni, cech wielkościowych i porównywanie wielkości, miar.

Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole!


Scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie. W każdej z książek zawarto propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy).

Gwarancją najwyższej jakości materiałów i pełnej zgodności z najnowszymi wytycznymi MEN są redaktorzy publikacji: Małgorzata Skura i Michał Lisicki.

Orientowanie się w przestrzeni – wskazywanie i nazywanie kierunków od siebie, drugiej osoby, przedmiotu, na kartce papieru, rysunku i siatce. Takie kompetencje są potrzebne dzieciom dla lepszego rozumienia położenia obiektów w przestrzeni, komunikowania się z innymi, uczenia się czytania i pisania, rozumienia względności spostrzeżeń i zmian typu przesunięcie i obrót, rozwoju myślenia, w tym – rozumowania operacyjnego.

Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości – przedszkolaki zbierają doświadczenia w wyróżnianiu, nazywaniu, stosowaniu cech wielkościowych obiektów. Takie kompetencje są niezbędne przedszkolakom dla dostrzegania cechy obiektu, rozumienia, czym jest względność, posługiwania się myśleniem przez analogię, zrozumienia różnych miar, lepszego radzenia sobie z klasyfikowaniem.

Miary – przedszkolaki uczą się mierzenia i porównywania długości, wagi, pojemności oraz powierzchni obiektów. W ten sposób uczą się nie tylko nowych, praktycznych umiejętności, lecz także rozwijają się intelektualnie.

dr Małgorzata Skura – pedagog-terapeuta, autorka programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia; ekspertka MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego; kilka lat była zastępcą Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji.

Michał Lisicki – psycholog kliniczny, autor programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia; wychowawca i terapeuta; ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego.

Dane szczegółowe:

Autorzy: Redakcja: Małgorzata Skura, Michał Lisicki

Format: A4

Ilość stron: 108

ISBN: 978-83-8014-022-6

Kategoria główna: Przedszkole

Typ produktu: Książki

Numer produktu: 370075