Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Referat na temat trudności szkolnych
30 styczeń 2004
Ocena: brak

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej występuje na całym świecie, we wszystkich kulturach. Oczywiście nie zawsze nazywał się tak samo. W różnych okresach lekarze opisując charakterystyczne dla niego objawy posługiwali się innymi określeniami.

Czytaj dalej
Sprawozdanie z kółka matematycznego
30 styczeń 2004
Ocena: brak

W całokształcie spraw wynikających z funkcji szkoły ( zadania kształcenia i wychowania)w naszej szkole dostrzega się także problem ucznia zdolnego. Jest to zadanie nader ważne, bowiem „ odkrywanie” uczniów zdolnych i właściwe ich „prowadzenie” daje oprócz osobistej im satysfakcji, nieocenione korzyści społeczeństwu.

Czytaj dalej
Rozwój społeczno – emocjonalny dzieci w młodszym wieku szkolnym.
29 styczeń 2004
Ocena: 2

Zjawiska rozwoju uczuciowego i społecznego pozostają ze sobą w tak ścisłych współzależnościach, że ich rozróżnienie jest bardzo trudne – „zachowanie społeczne i emocjonalne zachowanie się jednostki splatają się ze sobą w sposób skomplikowany i tak ściśle, że tylko na skutek stosowania arbitralnych definicji takie objawy jak: zazdrość, nieśmiałość, trema, uczucie i sympatia traktowane mogą być głównie jako społeczne albo emocjonalne formy zachowania się.

Czytaj dalej
Nauka czytania w przedszkolu - próba odejścia od standardu
29 styczeń 2004
Ocena: 2

Jednym z zadań wychowania przedszkolnego, określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie warunków do nabywania i rozwijania przez dzieci umiejętności czytania i pisania. Nie jest to zadanie nowe, bowiem elementarna nauka czytania dzieci sześcioletnich wprowadzona została do obowiązującego programu wychowania przedszkolnego w 1977r.

Czytaj dalej
Ankieta ewaluacji końcowej
29 styczeń 2004
Ocena: brak

Ankieta ewaluacji końcowej "Programu terapeutycznego" realizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Warszawie.

Czytaj dalej
RUCH - ważny czynnik rozwoju i terapii człowieka
29 styczeń 2004
Ocena: brak

Już w starożytności podkreślano znaczenie ruchu dla rozwoju człowieka. Pisma filozofów Platona i Arystotelesa wskazują, że mieli oni świadomość, jakie możliwości dla rozwoju intelektualnego niesie doświadczenie fizyczne płynące z ciała ludzkiego.
Ruch towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci. Ujawnia się w różnych formach jego aktywności...

Czytaj dalej
Szanse edukacji zintegrowanej w perspektywie
29 styczeń 2004
Ocena: brak

Ustalenie w miarę trafnej perspektywicznej koncepcji edukacji odpowiedniego systemu kształcenia, jest trudne ze względów teoretycznych. Każda naukowa koncepcja doboru celów ma nieco inne założenia i metodologię

Czytaj dalej
Potrzeby czytelnicze ucznia zdolnego - współpraca bibliotekarza i polonisty
29 styczeń 2004
Ocena: brak

Jak pomóc uczniowi w wyszukiwaniu wartościowych pozycji literackich? Czy warto skupić się na indywidualnych potrzebach ucznia zdolnego?

Czytaj dalej
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
01 styczeń 1970
Ocena: brak

Plan wynikowy dotyczy zajęć w klasie I technikum budowlanego wg nowej podstawy programowej. Przedmiot nauczany to roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Czytaj dalej