Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego
23 styczeń 2017
Ocena: 1

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.

Czytaj dalej
PROGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
08 styczeń 2017
Ocena: brak

Zamieszczam program zajęć dodatkowych języka niemieckiego dla uczniów SP z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami opracowany na rok na 1 h/tyg.

Czytaj dalej
Radość tworzenia.
05 styczeń 2017
Ocena: brak

Opracowując program nauczania z zajęć koła plastycznego dla II etapu edukacyjnego miałam na uwadze przygotowanie ucznia do świadomego odbioru sztuki. Rozwijając swój własny artystyczny świat, młody człowiek tworzy, organizuje życie kulturalne w szkole. W ten sposób przyczyniam się do rozwoju zainteresowań podopiecznych, jak i dbam o szeroko pojęte życie artystyczne wśród uczniów całej szkoły.

Czytaj dalej
Prawidłowa diagnoza ucznia
28 grudzień 2016
Ocena: brak

Zasady prawidłowej diagnozy ucznia

Czytaj dalej
Scenariusz zajęc świetlicowych «Warszawa – stolica Polski» –zapoznanie z herbem miasta i niektórymi jego zabytkami na podstawie kolorowych ilustracji i legendy o Warsie i Sawie.
04 listopad 2016
Ocena: brak

«Warszawa – stolica Polski» –zapoznanie z herbem miasta i niektórymi jego zabytkami na podstawie kolorowych ilustracji i legendy o Warsie i Sawie.

Czytaj dalej
Gry edukacyjne w kształtowaniu kompetencji szkolnych.
09 październik 2016
Ocena: brak

Kształtowanie kompetencji szkolnych  poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych wśród uczniów z dysfunkcją słuchu uczęszczających do klas młodszych szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
W zdrowym ciele zdrowy duch.
09 październik 2016
Ocena: brak

Roczny projekt edukacyjny związany z kształtowaniem postaw prozdrowotnych wśród dzieci z dysfunkcją słuchu.

Czytaj dalej
Wakacyjny dzień na plaży.
09 październik 2016
Ocena: brak

Konspekt zajęć przeprowadzonych metodą Weroniki Sherborne. Zajęcia mają na celu przede wszystkim zintegrowanie grupy.

Czytaj dalej
Funkcjonowanie ucznia autystycznego w percepcji grupy w szkole podstawowej ogólnodostępnej.
08 październik 2016
Ocena: brak

Przedstawiam artykuł «Funkcjonowanie ucznia autystycznego w percepcji grupy w szkole podstawowej ogólnodostępnej» napisany w oparciu o literaturę przedmiotu i własne doświadczenia.

Czytaj dalej
Ankieta dla rodziców klasy pierwszej
23 sierpień 2016
Ocena: brak

Prezentuję ankietę dla rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, dzięki której wychowawca zdobywa najważniejsze informacje na tema swoich wychowanków.

Czytaj dalej