Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W PRZEDSZKOLU
28 marzec 2017
Ocena: brak

Chciałabym podzielić się z wszystkimi zainteresowanymi moim planem rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Gimnazjum
21 marzec 2017
Ocena: brak

System powstał w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnych uregulowaniach prawnych. Stanowi on propozycję do modyfikowania i wykorzystania przez nauczycieli wychowania fizycznego, szczególnie tych z krótkim stażem pracy zawodowej

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z języka poskiego w klasach technikum
18 czerwiec 2016
Ocena: brak

Jest to przedmiotowy system oceniania z języka polskiego uwzgledniający specyfikę pracy z uczniami technikum

Czytaj dalej
PSO język angielski szkoła podstawowa
25 kwiecień 2013
Ocena: brak

Chciałabym podzielić się z Państwem przykładowym PSO z języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Bielsko-Biała w Beskidach ~ Moja Mała Ojczyzna
07 luty 2012
Ocena: brak

Realizacja programu «Bielsko-Biała w Beskidach ~ Moja Mała Ojczyzna» powinna stworzyć możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, poznania jego historii, folkloru. Zakłada też poznanie specyfiki naszego kraju, jego symboli i wartości narodowych a także jego związku z Europą. Ma on uczyć szacunku dla kultury rodzimej i środowiska naturalnego, kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej.

Program ten ma na celu uświadomienie dzieciom wartości własnego dziedzictwa regionalnego i rodzinnego, ucząc jednocześnie narodowego i europejskiego patriotyzmu. Powstał, aby uczeń naszej szkoły, poznając otaczający świat wczorajszy i dzisiejszy w wielu wymiarach, wiedział, że uczy się o swojej Małej Ojczyźnie, o Bielsku-Białej, o rodzinie, o sobie samym.

Czytaj dalej
Diagnozowanie efektów edukacyjnych i korekta pracy z uczniami w II klasie LO
11 sierpień 2011
Ocena: 2

Pomiar dydaktyczny obejmuje zakres materiału nauczania klasy I w zakresie rozszerzonym w oparciu o podstawę programową. Celem diagnozy jest sprawdzenie wiadomości uczniów, zdolności stosowania umiejętności w sytuacjach typowych oraz stosowania umiejętności w sytuacjach problemowych w zakresie klasy I. Moim zadaniem jest również korekta pracy z uczniami na podstawie analizy wyników diagnozy. 

Czytaj dalej
Przedmiotowy System Oceniania z chemii
03 maj 2011
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania z chemii dla liceum ogólnokształcącego.

Czytaj dalej
Przedmiotowy System Oceniania z technologii informacyjnej
03 maj 2011
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania z technologii informacyjnej dla liceum ogólnokształcącego.

Czytaj dalej
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego na II poziomie edukacji
21 kwiecień 2011
Ocena: 2

Przedstawiam opracowane przeze mnie we wrześniu wymagania edukacyjne i zasady oceniania z wychowania fizycznego oparte na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Publikacja w Literce jest jednym z elementów realizacji mojego PRZ

Czytaj dalej
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego — Ocenianie punktowe
27 maj 2010
Ocena: brak

Chciałabym się podzielić z opracowanym przeze mnie Przedmiotowym Systemem Oceniania z Języka Polskiego. Jest to system oceniania punktowego.

Czytaj dalej