Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Scenariusze zajęć w świetlicy szkolnej
13 czerwiec 2017
Ocena: brak
  • scenariusze zajęć w świetlicy szkolnej #1 - Pobierz...
Czytaj dalej
Plan współpracy z rodzinami wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
12 styczeń 2012
Ocena: 3

Współdziałanie wychowawców z rodzinami i opiekunami wychowanków zwiększa szansę na skuteczność oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, mających na celu wszechstronny rozwój dzieci. Pozwala na lepsze zrozumienie dziecka przez obie strony, daje również szansę ciągłego doskonalenia się wychowawców i rodziców.

Czytaj dalej
Zarys działalności KLUBU BYŁYCH WYCHOWANKÓW «KUMPEL»
28 grudzień 2011
Ocena: brak

Przygotowanie do dorosłego życia to jeden z głównych celów jakie stawiają sobie przed sobą wychowawcy pracujący w internacie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. Poszukiwanie nowych form pracy, mających na celu rozwój umiejętności społecznych wychowanków, zwiększa szanse na skuteczność oddziaływań wychowawczych.

Czytaj dalej
«Nieśmiałość — co to jest?» - zajęcia z elementami biblioterapii
17 październik 2011
Ocena: brak

Prezentowane zajęcia wchodzą w skład programu «Nie jestem samotną wyspą» przeznaczonego dla uczniów nieśmiałych z klas I – III.

Głównym założeniem programu zajęć jest zmiana postawy uczniów nieśmiałych poprzez wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz pozytywnej samooceny, poznanie swoich mocnych stron oraz zasad współżycia w środowisku, a przez to zminimalizowanie ich lęków i obaw związanych z działaniem wśród rówieśników oraz nabranie większej pewności siebie. Spotkanie: «Nieśmiałość – co to jest?» poświęcone jest rozpoznawaniu uczuć. Szczególnie skupiliśmy się na nieśmiałości. Odpowiednio dobrany tekst pozwolił dzieciom zidentyfikować się z bohaterem i jego problemem nieśmiałości w różnych sytuacjach. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzi: jak on by zachował się w takiej sytuacji? Zakończyliśmy sesję «uwalnianiem głosu» – podobnie jak główna postać opowiadania.

Każde spotkanie kończą ćwiczenia rozluźniające z elementami muzykoterapii, choreoterapii lub relaksujące wizualizacje.

Czytaj dalej
Studium problemu edukacyjnego dotyczącego częstych nieobecności ucznia
16 kwiecień 2011
Ocena: brak

W roku szkolnym 2007/2008 zostałam wychowawcą pierwszej klasy w naszym liceum ogólnokształcącym. Już w sierpniu zapoznałam się z wszelkimi dokumentami, które uczniowie dostarczają wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum. Dane, umieszczone w dokumentach przeanalizowałam i utworzyłam zbiór informacji w formie elektronicznej. Przez kolejne tygodnie bacznie przyglądałam się moim wychowankom, tak by najlepiej poznać ich mocne i słabe strony. Obserwowałam ich zachowanie na lekcjach, przerwach i wnikliwie słuchałam tego, co robią poza szkołą, jakie mają zainteresowania, problemy.

Czytaj dalej
Program wychowawczy w klasie technikum
12 maj 2010
Ocena: brak

Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010
opracowany przez wychowawcę kl. III TŻ Ewelinę Zawalską
na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły na lata 2006-2011
 

Czytaj dalej
Dziękuję, nie! O sztuce odmowy.
27 marzec 2010
Ocena: 2

Celem lekcji jest kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w określonych sytuacjach oraz rozwiązywania problemów w zespole.

Czytaj dalej
Dlaczego aktywizować uczniów?
08 luty 2010
Ocena: 3.5

Niniejszy artykuł jest okazją do refleksji nad znaczeniem i ważnością stosowania aktywizujących metod nauczania. Mam nadzieję, że będzie on motywacją i zarazem zachętą do stawienia czoła postawionemu nam wyzwaniu w pracy dydaktycznej.

Czytaj dalej
Program pracy wychowawczej
24 czerwiec 2009
Ocena: brak

Na początku roku szkolnego klasa liczyła 35 osób. W październiku zrezygnowały z nauki dwie osoby. Uczniowie tej klasy są absolwentami ZSZ przy ZSM-D przy czym 2osoby ukończyły kurs I-go i II-go stopnia w zawodzie stolarz, 1osoba ukończyła ZSZ w Zakopanem. Wiek uczniów : 1osoba-20 lat, 3 osoby - 19 lat , pozostałe osoby - 18 lat. 14-stu uczniów pochodzi ze wsi, 13-stu z Białegostoku, 6-ściu z małych miejscowości. Większość uczniów mieszka w domu rodzinnym, tylko  1 mieszka w internacie i 2 na stancji. 2osoby nie mają ojców, 1 osoba nie ma matki, 1osoba jest wychowywana przez matkę (przebywającą czasowo za granicą) i ojczyma, pozostałe osoby pochodzą z pełnych rodzin (w tym 1 z rodziny wielodzietnej). W kilku przypadkach występuje niewłaściwy kontakt uczniów z ojcem (w 1 przypadku ojciec jest przeciwny nauce syna). W niektórych rodzinach występuje problem alkoholizmu ojców, w jednym przypadku matki. W tym ostatnim  przypadku wystąpił problem opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia - 58 godzin. Odbyła się komisja wychowawcza. Zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz opuszczającymi wiele godzin, a następnie 2 rozmowy wychowawcze z panią pedagog. Diagnozę postawiłam na podstawie wywiadu z rodzicami.

Czytaj dalej
Prawda i mity o alkoholu
11 czerwiec 2008
Ocena: brak

Scenariusz zajęć

Czytaj dalej