Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Autorski program zajęć matematycznych dla klas V-VI «Matematyka na zielonej szkole»
26 czerwiec 2018
Ocena: brak

Autorski program zajęć matematycznych dla klas V-VI «Matematyka na zielonej szkole»

Czytaj dalej
Program ekologiczny «Od najmłodszych lat sprzątamy świat»
03 kwiecień 2018
Ocena: 2
  • Program ekologiczny «Od najmłodszych lat sprzątamy świat» #1 - Pobierz...
Czytaj dalej
Program autorski z Plastyki — «Kreatywne Techniki Plastyczne»
27 luty 2018
Ocena: brak

Przedstawiam opracowany przeze mnie Program Autorski z Plastyki «Kreatywne Techniki Plastyczne» dla uczniów z Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Czytaj dalej
Program edukacji patriotycznej dla dzieci 3 i 4 letnich
17 styczeń 2018
Ocena: brak

W rocznych planach nauczania dla przedszkoli poświęca się niewiele czasu na realizację tematów kompleksowych o tematyce patriotycznej. Biorąc pod uwagę iż rok 2018 jest «Rokiem dla Niepodległej» ułożony przeze mnie program «Polak mały» ma za zadanie poszerzyć te treści oraz wzbudzić zainteresowanie naszym krajem. Mam nadzieję, że będzie on stanowił zalążek wiedzy i ciekawości patriotycznej moich wychowanków, który będzie się rozwijać w kolejnych etapach ich edukacji.

Czytaj dalej
Indywidualny program terapeutyczny dla dziecka z upośledzeniem umysłowym klasa III sp
21 październik 2017
Ocena: brak

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczno — wychowawczy dla uczennicy z lekkim upośledzeniem umysłowym z klasy III

Czytaj dalej
PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
02 wrzesień 2017
Ocena: brak

PROGRAM INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZENNICY Z AFAZJĄ (drugi etap edukacyjny)

Czytaj dalej
Program terapii pedagogicznej
29 maj 2017
Ocena: brak

Chciałam się z Państwem podzielić opracowanym, ramowym programem do zajęć korekcyjno — kompensacyjnych.

Czytaj dalej
zajęcia świetlicowe
06 maj 2017
Ocena: brak

Zajęcia świetlicowe «Książka mój przyjaciel»

Czytaj dalej
Program nauczania wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum)
21 marzec 2017
Ocena: brak

Program jest efektem wieloletniej pracy nauczyciela wychowania fizycznego w różnych typach szkół. Kierowany jest do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z nową podstawą programową. Jego treść ma pomóc im zrozumieć idee zmian zachodzących w edukacji i jednocześnie ułatwić proces wdrażania podstawy programowej.

Czytaj dalej
program kółka
21 luty 2017
Ocena: brak

Tematyka proponowanych zajęć na kółku fizycznym «Ciekawa Przyroda» dotyczy problematyki rozszerzania i doskonalenia wiadomości i umiejętności, częściowo już poznanych podczas zajęć z fizyki. Uczniowie mają lepiej zrozumieć prawa przyrody i potrafić je wykorzystać. Zajęcia te to także ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań, od uczniów wymagane jest myślenie i konkretne działania.

Czytaj dalej