Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Wpływ zabawy na rozwój dziecka z wadą słuchu w przedszkolu
23 sierpień 2018
Ocena: brak

Praca dyplomowa — PORTFOLIO

Czytaj dalej
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej
29 maj 2017
Ocena: brak

Zapraszam do zapoznania się z moją pracą nt. Zespołu Aspergera i próbami pracy z uczniem z tą dysfunkcją w szkole podstawowej.

Czytaj dalej
«Budowanie systemu językowego u dziecka dwujęzycznego z zaburzeniami funkcji lewej półkuli mózgu».
02 marzec 2017
Ocena: brak

W swojej pracy chciałabym przedstawić propozycję programu budowania systemu językowego – stymulowania rozwoju języka polskiego u dziecka dwujęzycznego, wychowującego się w rodzinie mieszanej (mama Irlandka, tata Polak). Ana ma obecnie 4 lata, mieszka w Irlandii, od 5 miesięcy jest poddana intensywnej «terapii domowej» metodą krakowską.

Czytaj dalej
Prawidłowa diagnoza ucznia
28 grudzień 2016
Ocena: brak

Zasady prawidłowej diagnozy ucznia

Czytaj dalej
Opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce — zaburzenia słuchu fonematycznego
29 maj 2016
Ocena: brak

Problem, który został opisany dotyczy dziecka, które ma problemy w nauce spowodowane zaburzeniami słuchu fonematycznego.

Czytaj dalej
Opis i analiza przypadku uczennicy z dysleksją
23 maj 2016
Ocena: brak

Artykuł zawiera opis i analizę przypadku uczennicy z dysleksją i jej problemów z nauką

Czytaj dalej
Dostosowanie wymagań z matematyki dla ucznia z nadpobudliwością ruchową posiadającego opinię PPP
29 maj 2013
Ocena: brak

W związku z tym, iż obecnie każdy nauczyciel ma pisać dostosowania ze swojego przedmiotu dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenia ja również napisałam dostosowanie z matematyki. Uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Stwierdzono u niego trudności w uczeniu się oraz nadpobudliwość psychoruchową.

Czytaj dalej
Opis i analiza przypadku wychowawczego i edukacyjnego w bibliotece szkolnej — Wpływ organizowania konkursów bibliotecznych na czytelnictwo w szkole podstawowej.
21 maj 2013
Ocena: brak

Praca powstała na potrzeby mojego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz by wzbogacić mój warsztat pracy. Pragnęłabym ją opublikować w celu podzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.

Czytaj dalej
Dzieci ryzyka dysleksji
05 marzec 2013
Ocena: brak

Pierwsze objawy dysleksji u uczniów w klasach I — III szkoły podstawowej

Czytaj dalej
Problemy społeczne w rodzinie
19 luty 2013
Ocena: brak

Problem społeczny to stan, który definiuje się jako łamanie norm społecznych, będących dla społeczeństwa szczególnie cennymi. To problemy nękające znaczną grupę osób, całe społeczeństwa a także całe narody. Stanowią one zagrożenie dla powszechnie obowiązujących norm i nie są powszechnie akceptowalne.

Czytaj dalej