Pliki: Ustawy

119. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1323)

 

2009-04-21 11:36:31
Pobierz
123. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r.

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 1999r. Nr 12, poz.96)

 

2009-04-21 11:31:28
Pobierz