Pliki: Ustawy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781)

 

2009-04-21 12:22:56
Pobierz
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304)

 

2009-04-21 12:21:34
Pobierz
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1185)

 

2009-04-21 11:51:24
Pobierz
Ustawa z dnia 12 września 2002 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1267)

 

2009-04-21 11:50:14
Pobierz
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 111, poz. 1194)

 

2009-04-21 11:47:36
Pobierz
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1404)

 

2009-04-21 11:46:06
Pobierz
Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 144, poz. 1615)

 

2009-04-21 11:43:35
Pobierz
114. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 32)

 

2009-04-21 11:42:30
Pobierz
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239)

 

2009-04-21 11:39:48
Pobierz
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1312)

 

2009-04-21 11:38:53
Pobierz