Pliki: Ustawy

Rozdział I Przepisy ogólne
2009-04-21 12:51:10
Pobierz
Ustawa o systemie oświaty – całość

o systemie oświaty

 

2009-04-21 12:47:17
Pobierz
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

2009-04-21 12:42:06
Pobierz
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r.

zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

 

2009-04-21 12:40:09
Pobierz
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

 

2009-04-21 12:34:30
Pobierz
Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r.

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328)

 

2009-04-21 12:32:43
Pobierz
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)

 

2009-04-21 12:31:21
Pobierz
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1397)

 

2009-04-21 12:30:21
Pobierz
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r.

o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2004r. Nr 49, poz. 463)

 

2009-04-21 12:24:54
Pobierz
Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845)

 

2009-04-21 12:24:07
Pobierz