Pliki: 2006

Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r.

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328)

 

2009-04-21 12:32:43
Pobierz