Pliki: 2007

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 

2009-04-15 10:45:59
Pobierz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

2009-04-15 10:44:29
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne

 

2009-04-15 10:43:32
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

2009-04-15 10:41:21
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 213, poz. 1569)

 

2009-04-15 10:39:56
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

 

2009-04-15 10:36:01
Pobierz