Pliki: 2001

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. (Dz.U. Nr 56, poz. 585)

 

2009-04-15 13:43:08
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1418)

 

2009-04-15 13:41:39
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli (Dz.U. z 2001r. Nr 140, poz. 1579)

 

2009-04-15 13:40:40
Pobierz