Pliki: 2007

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

2009-04-21 12:42:06
Pobierz
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r.

zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

 

2009-04-21 12:40:09
Pobierz
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

 

2009-04-21 12:34:30
Pobierz