Pliki: 2005

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)

 

2009-04-21 12:31:21
Pobierz
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1397)

 

2009-04-21 12:30:21
Pobierz