Pliki: 2003

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304)

 

2009-04-21 12:21:34
Pobierz