Pliki: 2002

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1185)

 

2009-04-21 11:51:24
Pobierz
Ustawa z dnia 12 września 2002 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1267)

 

2009-04-21 11:50:14
Pobierz
119. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1323)

 

2009-04-21 11:36:31
Pobierz