Pliki: 2001

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 111, poz. 1194)

 

2009-04-21 11:47:36
Pobierz
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1404)

 

2009-04-21 11:46:06
Pobierz
Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 144, poz. 1615)

 

2009-04-21 11:43:35
Pobierz
114. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 32)

 

2009-04-21 11:42:30
Pobierz