Pliki: 2000

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239)

 

2009-04-21 11:39:48
Pobierz
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1312)

 

2009-04-21 11:38:53
Pobierz