Składanie i realizacja zamówień

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

  • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego w serwisie lub kuponu zamówienia znajdującego się w materiałach promocyjnych Wydawnictwa,

  • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 Składając zamówienie, Zamawiający:

  • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,

  • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.

  • oświadcza, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

REALIZCJA ZAMÓWIEŃ

Produkty fizyczne

  • Zamówione produkty fizyczne są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  • W przypadkach szczególnych, o których decyduje Wydawnictwo, produkty mogą zostać dostarczone pocztą kurierską po uprzednim poinformowaniu i otrzymaniu zgody Zamawiającego.

  • Koszty wysyłki produktów fizycznych określane są w momencie zamówienia, przy wyborze rodzaju płatności i ponosi je kupujący.

  • Termin realizacji zamówienia produktów fizycznych może wynosić od 2 do 14 dni roboczych, w zależności od tego czy wybrany towar jest w magazynie czy musi być sprowadzony.