Postanowienia ogólne i definicje

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Za serwis literka.pl i sprzedaż produktów wydawniczych odpowiedzialne jest «Wydawnictwo FORUM» Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307,

NIP 781-15-51-223

REGON631046924

Wysokość kapitału zakładowego 150 000 PLN

DEFINICJE

SERWIS – portal literka.pl, którego integralną częścią jest sklep oferujący produkty wydawnicze w postaci płyt CD, opracowań elektronicznych, książek zwartych.

ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na produkt wydawniczy. Zamawiający jest równocześnie użytkownikiem zamówionego produktu.

KONSUMENT – zamawiający — osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRODUKT ELEKTRONICZNY – pod pojęciem produktów elektronicznych należy rozumieć wszelkie publikacje Wydawnictwa udostępniane Zamawiającemu w formie plików elektronicznych (bez względu na format udostępnianych plików). Dla precyzyjnego określenia typów tych produktów Wydawnictwo wprowadza następujące definicje:

  • e-dokumentacja — Zestaw dokumentów, list kontrolnych, instrukcji i materiałów merytorycznych spakowanych do formatu zip. Po rozpakowaniu folder zawiera zarówno pliki w formacie nieedytowalnym (pdf) jak i edytowalnym (doc). Zamawiający ma prawo przechowywać e-dokumentację na dysku komputera oraz edytować i drukować poszczególne elementy produktu dowolną ilość razy.
  • e-book– publikacja elektroniczna w formacie pdf, zawierająca zestaw informacji merytorycznych, wskazówek i porad z zakresu przedmiotowego określonego tytułem e-booka. Zamawiający ma prawo przechowywać e-booka na dysku komputera oraz drukować go w dostarczonej przez Wydawnictwo formie dowolną ilość razy wyłącznie na własny użytek.

PRODUKT FIZYCZNY – pod pojęciem produktów fizycznych należy rozumieć wszelkie publikacje Wydawnictwa dostarczane Zamawiającemu w formie płyt CD lub opracowań i książek zwartych.