Aktualności

Filtruj listę

Data:

Komentarz – aktualny na dzień 1.09.2020 r. wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
02 wrzesień 2020
Ocena: brak

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną od 1 września przestaną obowiązywać niektóre przepisy. Nowe zasady mają ograniczyć funkcjonowanie placówek w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników oświaty oraz ich podopiecznych. 

Czytaj dalej
Komentarz – nowy sposób zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce.
02 wrzesień 2020
Ocena: brak

 Od 1 września obowiązuje nowy sposób zawieszania pracy szkół oraz przedszkoli. W rozporządzeniu znajdują się informacje dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego w szkole. Zawieszenie zajęć może dojść do skutku w przypadku sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, narażenia zdrowia dzieci na inne zakażenia lub ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Czytaj dalej
Komentarz – w sprawie zmian w ramowych planach nauczania od 1 września 2020 r.
10 sierpień 2020
Ocena: brak

 Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będą obowiązywać zmiany dotyczące ramowego planu nauczania, w którego programie znajdą się tematy poświęcone istotnym problemom społecznym. Zagadnienia będą również dotyczyły programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, dla którego dodatkowo przygotowano zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy. 

Czytaj dalej
Komentarz – projekty zmian ustaw: Prawo oświatowe oraz Karta Nauczyciela, procedowanych aktualnie w Sejmie RP lub będących na etapie konsultacji.
10 sierpień 2020
Ocena: brak

 Obecnie trwają prace nad projektami zmian ustaw dotyczących Prawa oświatowego i Karty Nauczyciela. Przewidziane są poprawki w sprawie edukacji domowej, działalności organizacji i stowarzyszeń, które planują realizować swój program w placówce oraz zwiększeniu wpływu rodziców na proces kształcenia dzieci. W projektach znajdują się również informacje na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.  

Czytaj dalej