Aktualności

Filtruj listę

Data:

Tutorowie, lekcje online i edukacja spersonalizowana – z czym mają do czynienia nauczyciele i uczniowie w 2021 roku?
17 maj 2021
Ocena: brak

Jeszcze niedawno nikt z nas nie przypuszczał, że edukacja w Polsce przejdzie takie zmiany. Pandemia koronawirusa odbija się na nas wszystkich. Od dłuższego czasu obserwujemy wiele zmian na edukacyjnym rynku pracy. Z roku na rok przybywa nowych czynników, które na to wpływają.

Czytaj dalej
Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia
30 kwiecień 2021
Ocena: 5

Zobacz więcej na: https://bit.ly/3318LRl

Celem jest diagnoza i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywna współpracaz rodzicami i innymi nauczycielami.

 

Czytaj dalej
Prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy terapeutycznej z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
30 kwiecień 2021
Ocena: 5

Zobacz więcej:https://bit.ly/3gNzwAL

Opóźnieniu rozwoju mowy dziecka często towarzyszą zaburzenia wtórne, które można zaobserwować w nabywaniu kompetencji językowych oraz kształtowaniu umiejętności poznawczych i społecznych. Z tego powodu istotna jest prawidłowa diagnoza oraz prowadzenie interdyscyplinarnych oddziaływań terapeutycznych.

Czytaj dalej
Muzykoterapia jako metoda wspomagająca pracę z zaburzeniami emocjonalnymi, komunikacyjnymi oraz społecznymi dzieci i młodzieży.
30 kwiecień 2021
Ocena: 5

Zobacz więcej na: https://bit.ly/3aPuxMn

Każdy uczestnik kursu otrzyma od eksperta gotowe scenariusze zajęć oraz propozycje utworów muzycznych, które można od zaraz wykorzystać w swojej pracy. Materiały dostosowane są do pracy z dziećmi w grupie oraz podczas zajęć indywidualnych.

Czytaj dalej
Terapia z elementami zabawy w pracy z dziećmi Strategie radzenia sobie z lękiem, trudnościami emocjonalnymi i komunikacyjnymi
30 kwiecień 2021
Ocena: brak

Zobacz więcej na: https://bit.ly/3xw6SdD

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju dziecka poprzez wprowadzenie do swojej praktyki terapii zabawą jako skutecznej metody pozwalającej na obniżenie lęku, dowartościowanie, oswajanie trudnych emocji, wsparcie rozwoju psychospołecznego.

Czytaj dalej