Program nauczania technologii informacyjnej
19 maj 2005
Ocena: brak

Program powstał na drodze ewaluacji programu przeznaczonego dla klas szkół zawodowych. Jest również wynikiem potrzeby modyfikacji treści i metod nauczania związanych z coraz szybszym rozwojem teleinformatycznym. Celem jego jest przybliżenie technologii informacyjnej w taki sposób, aby przedmiot nauczania przygotowywał przede wszystkim uczniów do jego praktycznego wykorzystania w danym zawodzie.

Czytaj dalej