Program kółka chemicznego
31 maj 2006
Ocena: brak

Powyższy program koła chemicznego przeznaczony jest do realizacji z uczniami klas pierwszych oraz tych, którzy dobrowolnie chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie chemii na tego typu zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy chętni uczniowie wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych oraz do zachowania przy tym bezpieczeństwa i porządku. Ponadto uczniowie samodzielnie starają się czynić obserwacje i wyciągać z nich trafne wnioski.

Czytaj dalej
Program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z chemii
23 maj 2006
Ocena: brak

Od kilkunastu lat jestem nauczycielem chemii w technikum chemicznym i liceum ogólnokształcącym. Analiza wymagań maturalnych oraz chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami skłoniła mnie do napisania tego programu. Zwraca on uwagę na istotne aspekty pracy z uczniem zamierzającym wybrać chemię na egzaminie maturalnym.

Czytaj dalej
Program kółka chemicznego.
21 marzec 2006
Ocena: brak

Reforma oświaty wprowadziła możliwość zdawania egzaminu dojrzałości z chemii przez uczniów, którzy ukończyli nauczanie tylko na poziomie podstawowym. Uczniowie ci mają w szkołach ponadgimnazjalnych najczęściej 3 godziny chemii w cyklu kształcenia. Wśród uczniów, którzy uczą się chemii w zakresie podstawowym, tylko niewielu decyduje się na zdawanie tego przedmiotu na maturze i to na dwóch poziomach. Więc, kiedy stanęłam przed koniecznością przygotowania młodzieży realizującej program w zakresie podstawowym do zewnętrznego egzaminu maturalnego z chemii, podjęłam decyzję o społecznym prowadzeniu dwóch godzin tygodniowo koła chemicznego. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość właściwego opanowania wymaganych wiadomości i umiejętności..

Czytaj dalej