Plan metodyczny do lekcji przyrody
01 maj 2013
Ocena: brak

Plan metodyczny do lekcji przyrody — Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu. Plan metodyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w klasach 4-6. Przygotowany plan uwzględnia realizację treści programowych na dwóch jednostkach lekcyjnych.

Czytaj dalej
Wykorzystanie środowiska lokalnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównow
21 kwiecień 2008
Ocena: brak

Program powstał podczas pisania pracy dyplomowej w trakcie studiów, jest jej częścią. Mam nadzieję, że pomoże osobom zainteresowanym w doskonaleniu zawodowym oraz w realizacji planów związanych ze sposobami zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Czytaj dalej
Program koła ekologicznego
01 kwiecień 2007
Ocena: 2

Przedstawiam państwu program koła ekologicznego dla szkoły postawowej, propagujący zachowania ekologiczne wśród dzieci.Tematyka zajęć dotyczy form ochrony środowiska, problemu jego zanieczyszczenia oraz sposobów oszczędzania surowców naturalnych np.wody.

 

Czytaj dalej
Kółko przyrodniczo-ekologiczne
01 luty 2007
Ocena: 2

Program "Kółko przyrodniczo-ekologiczne" jest programem zajęć pozalekcyjnych dla klas IV-VI. Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody - to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia i stały sie sprawą całej ludzkości. Na zajęciach Kółka przyrodniczo - ekologicznego uczniowie naszej szkoły będą mogły porzeszać swoją wiedzę przyrodniczo - ekologiczną oraz podejmować praktyczne działąnia na rzecz ochrony przyrody i ekologii

Czytaj dalej
Program koła przyrodniczego
01 wrzesień 2006
Ocena: brak

Program "Szkiełko i oko" przeznaczony jest do realizacji w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jego głównym celem jest rozbudzenie pasji poznawania świata przyrody i odkrywania reguł nim rządzących poprzez doświadczenia, eksperymenty, prowadzenie bezpośrednich obserwacji. Zajęcia koła rozwijają umiejętności uczniów związane z obserwowaniem i opisywaniem, rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce.

Czytaj dalej