Konspekt lekcji w-f
22 maj 2017
Ocena: brak

Konspekt lekcji w-f dla klasy I gimnazjum z doskonalenia startu niskiego i biegu sprinterskiego

Czytaj dalej
Prpgram Edukacji Zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego
05 czerwiec 2008
Ocena: brak

Zdrowie to najważniejszy aspekt  życia, dlatego bardzo ważne jest aby jak najwcześniej zdobyć wiedzę z zakresu postaw prozdrowotnych. Program ten jest wdrażany na lekcjach wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 3 w Lęborku.

Czytaj dalej
Plan realizacji programu Trzymaj formę
24 maj 2008
Ocena: brak

Jest to plan projektu realizowanego w naszym gimnazjum , w kl. I - III, w ramach którego promowana jest aktywność fizyczna oraz prawidłowy sposób odzywiania się.

Czytaj dalej
Program zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjnej
25 wrzesień 2006
Ocena: brak

Szybki rozwój postępu technicznego w sferze informatyki i mechaniki, jaki nastąpił w ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu zakłócił naturalny rozwój człowieka. Ludzie pochłonięci troską o wygodniejsze życie, coraz częściej zapominają o swojej biologicznej egzystencji. Zmieniający się styl życia i środowisko, w którym funkcjonuje człowiek ujemnie oddziaływają na jego zdrowie i rozwój fizyczny. Różne wynalazki dorobku technicznego takie jak Internet, kino domowe czy telewizja pochłaniają wolny czas zmuszając do siedzącego trybu życia. Również brak nawyków sportowo-rekreacyjnych, które często towarzyszą dzieciom w wieku szkolnym wpływa negatywnie na ich harmonijny rozwój. Najwięcej szkody hipokinezja przynosi w zakresie kształtowania się prawidłowej postawy ciała. Problem wad postawy stał się w ostatnich latach zagadnieniem ogólnospołecznym zasługującym na szczególną troskę w sferze działań profilaktycznych i korekcyjnych.

Czytaj dalej
Pływanie - gimnazjum sportowe
30 maj 2006
Ocena: 2

W szkołach mających dostęp do pływalni nauka zachowania się w wodzie i pływania staje sie wręcz nieodzowna. Pływanie, samo w sobie wszechstronnie rozwijające, staje się wstępem do poznawania wielu innych dyscyplin, a także sposobem na rozwijanie u młodzieży nawyków uczestnictwa w szeroko rozumianej rekreacji.

Czytaj dalej