Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Kryłów. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu «Błonia Nadbużańskie»
25 sierpień 2011
Ocena: 2

Ścieżka przyrodnicza po miejscowości Kryłów jest doskonałym miejscem wycieczki przyrodniczej, którą można przeprowadzić na całej trasie w ciągu 3 godzin lub można przeprowadzić odrębne lekcje na poszczególnych przystankach w zależności od pory roku i etapu realizacji programu nauczania.
Przedstawiam propozycję scenariusza 3 godzinnej wycieczki terenowej obejmującej całą trasę ścieżki przyrodniczej oraz propozycje zadań do karty pracy uczniów.

Realizacja zadań z poniższej propozycji jest uzależniona od indywidualnych potrzeb edukacyjnych danej klasy, co jest ściśle związane z etapem realizacji podstawy programowej i porą roku. Dlatego też proponuję wybranie adekwatnych do potrzeb zadań z poniższej karty pracy.

Czytaj dalej