Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Praktyczne wskazówki, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Zasada pierwsza: nie powinny pojawiać się pytania sprawdzające wiadomości z zakresu prawa oświatowego, teorii nauk pedagogicznych, psychologii czy metodologii nauczanego przez Państwa przedmiotu.

Zasada druga i fundamentalna: pytania powinny mieć charakter opisowy i powinny dotyczyć opisywanych działań podejmowanych przez Państwa w okresie stażu, refleksji nad pracą własną i doskonaleniem, jak również planowanych działań na przyszłość.
Formułowane powinny być w oparciu o załączoną do wniosku dokumentację. Powinny rozwiewać wątpliwości ekspertów, o ile takie powstały, co do podejmowanych działań przez nauczyciela w okresie stażu, ale przede wszystkim być konstruktywną rozmową o efektach pracy nauczyciela w zakresie wykonywanych zadań.

Pytania, które mogą zostać zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

Par. 8 ust. 2 pkt 1

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

W pierwszej kolejności należy się zastanowić, co rozumiemy pod pojęciem pozytywne efekty i jakie działania można tu zakwalifikować?
O ile pojęcie pozytywnego efektu w pracy dydaktycznej czy wychowawczej jest znane, ponieważ jest to efekt końcowy, który jest zbieżny z założeniami, celem, który sobie postawiliśmy.


Można tu między innymi zaliczyć:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa,
 • integrację zespołu klasowego,
 • wyższy wynik egzaminu zewnętrznego,
 • osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach,
 • pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.


Sam opis realizowanych działań i sklasyfikowanie ich jest rzeczą bardziej skomplikowaną i często sprawia nauczycielom trudność.

Można tu zaprezentować:

 • różnorodne programy realizowane przez nauczyciela, zarówno własne, jak i uczestnictwo w programach regionalnych, ogólnopolskich;
 • przedsięwzięcia zakresu współpracy z instytucjami wspierającymi działalność szkoły w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki;
 • własną działalność wychowawczą i profilaktyczną w ramach programów ogólnopolskich, lokalnych;
 • organizację imprez i uroczystości szkolnych, lokalnych;
 • publikacje, które miały wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, promocję;
 • organizację lub współorganizację konkursów przedmiotowych szkolnych, lokalnych;
 • pracę z uczniem zdolnym.


Wszystkie opisywane i analizowane działania podejmowane przez nauczyciela w okresie stażu powinny mieć charakter refleksji, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie: jaki pozytywny efekt ono przyniosło?


O efektach należy mówić kontekstowo:

 • w ujęciu pracy własnej - nauczyciel jako refleksyjny praktyk;
 • w ujęciu pracy z uczniem- bo to do niego większość działań podejmowanych przez nauczycieli jest kierowanych - jakie zmiany, czy osiągnięcia uzyskał uczeń w trakcie realizacji oraz po zakończeniu działania;
 • często też należy widzieć rodzica jako klienta naszej szkoły;
 • oraz samą szkołę jako organizację uczącą się, doskonalącą i podnoszącą jakość swojej pracy poprzez organizację pracy własnej nauczyciela oraz promującą swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.


Uwaga! Programy opisane w tym punkcie nie mogą być powtórnie zakwalifikowane w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a.


następna strona >>

 

Jak przygotować teczkę awansu zawodowego? – Zobacz nasz poradnik wraz z kompletem dokumentacji na płycie CD
Praktyczne wskazówki, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Zasada pierwsza: nie powinny pojawiać się pytania sprawdzające wiadomości z zakresu prawa oświatowego, teorii nauk pedagogicznych, psychologii czy metodologii nauczanego przez Państwa przedmiotu.

Zasada druga i fundamentalna: pytania powinny mieć charakter opisowy i powinny dotyczyć opisywanych działań podejmowanych przez Państwa w okresie stażu, refleksji nad pracą własną i doskonaleniem, jak również planowanych działań...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !