Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej cz. 6

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym;

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Wymaganie to powinno być udokumentowane dyplomami lub świadectwami potwierdzającymi zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Należy wskazać wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły, tj. działania pozwalające na wykorzystanie znajomości języka obcego w pracy z uczniami.
Można tu również zaliczyć:

 • Współpracę zagraniczną;
 • Wymianę młodzieży;
 • Realizację projektów międzynarodowych;
 • Prowadzenie kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 • Realizację własnego programu, np. zajęć pozalekcyjnych, zajęć dla nauczycieli.


 Efekty
(przykłady)

 • Rozbudzanie ciekawości i zdolności poznawczych,
 • Zagospodarowanie czasu wolego uczniom,
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 • Urozmaicenie form i metod pracy,
 • Uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych,
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym.


Pytania:

 1. Jakie korzyści dla szkoły i Panu/Pani przyniosło uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem……….?
 2. Czy opracowanie i realizacja programu….. wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły?
 3. Czy wymiana młodzieży wpłynęła na promocję szkoły w środowisku?
 4. W jaki sposób umiejętność posługiwania się językiem……. wpłynęło na doskonalenie warsztatu Pana/Pani pracy?


e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Nauczyciel powinien opisać tu zadania realizowane we współpracy z...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !