Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej cz. 1

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jakich pytań można się spodziewać?

 1. Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces w trakcie realizowanych zadań?
 2. Co uważa Pan/Pani za swoją największą porażkę w trakcie realizowanych zadań?
 3. Które z realizowanych zadań przyniosło Panu/Pani najwięcej satysfakcji?
 4. Które z realizowanych przez Pana/Panią zadań wpłynęło w znaczący sposób na podniesienie jakości Pana/Pani pracy?
 5. Które z realizowanych przez Pana/Panią zadań wpłynęło w znaczący sposób na podniesienie jakości pracy szkoły?
 6. Które z realizowanych przez Pana/Panią zadań wpłynęło w znaczący sposób na zmianę zachowań uczniów?
 7. Które z realizowanych przez Pana/Panią zadań wpłynęło w znaczący sposób na lepsze wyniki kształcenia?
 8. Które z realizowanych przez Pana/Panią zadań wpłynęło w znaczący sposób na efektywniejszą współpracę z rodzicami?
 9. Które z realizowanych podczas stażu zadań wpłynęło w znaczący sposób na doskonalenie Pana/Pani warsztatu pracy?
 10. Jaki wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze wychowania miał opracowany i wdrożony przez Pana/Panią program?
 11. Które metody i formy pracy z uczniem zdolnym stosowane przez Pana/Panią są najskuteczniejsze?
 12. W jakim stopniu zrealizowane przez Pana/Panią (przedsięwzięcie) działanie wpłynęło na poprawę jakości pracy szkoły?
 13. W jaki sposób prowadziła Pana/Pani ewaluację programu/przedsięwzięcia?
 14. W jaki sposób przeprowadzone przez Pana/Panią działania wpłynęły na uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej?
 15. Jakie efekty dla rozwoju ucznia przyniosło wdrożenie programu…?
 16. Proszę...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !