Dokumentacja i teczka awansu zawodowego cz. 8

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

5. umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Wszystkie z wymienionych zadań określonych zarówno w § 8 ust. 2 pkt. 1, 2, 3  i 5, jak i w  § 8 ust. 2 pkt 4. lit. a, b, c, d, e, f  powinny mieć formę opisu i analizy podejmowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanych efektów.
    
Analiza formalna załączonej dokumentacji polega na oglądzie załączonych dokumentów (opis i analiza podejmowanych działań), co w praktyce oznacza poprzedzenie każdego opisywanego zadania tytułem, w nazwie którego będzie widniał napis: np. Opis i analiza uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Brak wspomnianego zapisu w tytule spowoduje odesłanie dokumentacji do uzupełnienia.
Każde z opisywanych i analizowanych działań powinno być podpisane przez osobę wnioskującą własnoręcznym podpisem, bądź parafowane.

Osoba sprawdzająca dokumentację potwierdzającą realizację wymagań określonych w § 8 nie dokonuje oceny merytorycznej.


Ocena taka odbywa się dopiero podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, gdzie dokumentacja załączona do wniosku, w szczególności dotycząca realizacji wymagań określonych w § 8 poddawana jest oglądowi i ocenie merytorycznej przez ekspertów.


Jeżeli przedłożony wniosek o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnia wymogi formalne powoływana jest komisja oraz ustalana jest data posiedzenia komisji.
Jeżeli zaś po dokonaniu analizy formalnej wniosek wraz z dokumentacją nie spełniają wymogów formalnych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !