Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

ul. Matejki 6b
71-615 Szczecin
Telefon: (091) 442-75-00

Faks: (091) 442-75-08

e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

www: www.kuratorium.szczecin.pl

Delegatura KO w Koszalinie

Dyrektor Delegatury: Anna Mazurek
ul. Gen. Andersa 34
75-626 Koszalin

Telefon: (094) 34-24-738

Faks: (094) 34-28-471

e-mail: koszalin@kuratorium.szczecin.pl

Delegatura KO w Wałczu

Dyrektor Delegatury: Jolanta Będlin
ul. Południowa 10 b
78-600 Wałcz
Telefon: (067) 25-84-016,  (067) 25-01-201
Faks: (067) 25-84-016
e-mail: walcz@kuratorium.szczecin.pl


Materiały dostępne na stronie KO:

  • Procedura postępowania kwalifikacyjnego