Warmińsko - Mazurskie Kuratorium Oświaty

al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
Telefon: 089/ 523 26 00; 527 22 50
Faks: 089/ 527 27 21; 527 68 22
e-mail: ko@ko.olsztyn.pl
www: www.ko.olsztyn.pl

Delegatura w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
Telefon: (0-55) 2371069
Faks: (0-55) 2324216

Delegatura w Ełku

ul. Chopina
19-300 Ełk
Telefon: (087) 732 85 75
Faks: (087) 732 85 76

Materiały dostępne na stronie KO:

  • Wykaz proponowanych wniosków oraz zaświadczenia dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
  • Awans zawodowy nauczycieli - zadania dyrektora szkoły
  • Awans zawodowy nauczycieli - Postępowanie egzaminacyjne zadania organu prowadzącego szkołę