Podlaskie Kuratorium Oświaty

ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Telefon: (085) 748-48-48
Faks: (085) 748-48-49
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
www: www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium

Delegatura w Łomży

ul. Nowa 2
18-400 Łomża
e-mail: lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach

ul. Sejneńska 13
16-400 Suwałki
e-mail: suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Materiały dostępne na stronie KO:

  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  • Dokumentacja wymagana do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • Procedura postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
  • Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły