Mazowieckie Kuratorium Oświaty

al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Telefon: 022 551 24 00
Faks: 022 826 64 97
Telefon Zaufania:
(0-22) 551-24-44
pn.-pt. 13:00-15:00
www: www.kuratorium.waw.pl

Delegatura w Siedlcach

Dyrektor Joanna Kaniuk
Zastępca dyrektora Sylwia Osipiuk
Kierownika ONP. Janina Piątek
ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce
Telefon: (025) 632-60-00
Faks: (025) 644-24-00
e-mail: delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl
e-mail: sekretariat@kosiedlce.eu
www: www.kosiedlce.eu

Delegatura w Radomiu


Dyrektor Dorota Sokołowska
Zastępca dyrektora Maria Bakuła
Kierownik ONP. Teresa Traczyk
ul. Żeromskiego 53    
26-600 Radom    
Telefon: (048) 362 82 84
Faks: (048) 362 07 92
e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl
www: www.kuratorium.radom.pl/


Delegatura w Płocku

p.o. Dyrektora Joanna Banasiak
Wicedyrektor Aleksandra Jadczak
Kierownik ONP. Irena Słomka
ul. Kościuszki 20
09-402 Płock
Telefon: (024) 262 64 50
Faks: (024) 262 71 59
e-mail: delegatura.plock@kuratorium.waw.pl
www: www.kuratorium.plock.org.pl

Delegatura w Ostrołęce

Dyrektor Teresa Michalak
Zastępca dyrektora Teresa Pajka
Kierownik ONP. Anna Gocłowska
ul. Oświatowa 1
07-412 Ostrołęka
Telefon: (029) 760 20 62
Faks: (029) 760 20 62
e-mail: delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Ciechanowie

Dyrektor Dariusz Mosakowski
Zastępca dyrektora Agata Pawłowska
p.o. Kierownika ONP. Jolanta Jasińska
ul. 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów
Telefon: (023) 672 41 11
Faks: (023) 672 40 19
e-mail: delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.pl

Materiały dostępne na stronie KO:

  • Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły
  • Dokumentacja nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla dyrektora bez udziału przedstawiciela związku zawodowego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla dyrektora z udziałem przedstawiciela związku zawodowego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela bez udziału przedstawiciela związku zawodowego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela z udziałem przedstawiciela związku zawodowego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora bez udziału przedstawiciela związku zawodowego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora z udziałem przedstawiciela związku zawodowego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela, który przestał zajmować stanowisko dyrektora bez udziału przedstawiciela związku zawodowego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela, który przestał zajmować stanowisko dyrektora z udziałem przedstawiciela związku zawodowego